داروهای خوراکی تارگت تراپی

پالبوبرست

درمان سرطان سینه متاستاتیک یا پیشرفته HR  مثبت و HER2 منفی.

لوکمید

• لنفوم سلول مانتل MCL که قبلا حداقل یک روش درمانی روی آنها امتحان شده است. • لوسمی لنفوسیتی مزمن CLL لنفوم لنفوسیتیک کوچک SLL • لوسمی لنفوسیتی مزمن CLL لنفوم لنفوسیتیک کوچک SLL با حذ...

کیمونیل

بزرگسالان و کودکان یک ساله یا بزرگتر مبتلا به لوسمی میلوئید مزمن مثبت کروموزوم فیلادلفیا مثبت (Ph + CML) در مرحله مزمن. بزرگسالان مبتلا به لوسمی ملوئیدی در فاز مزمن (CP) و فاز تسریع شده (AP) که نسبت ...

جفتینیب

جفیتینیب داروی خط اول درمان سرطان ریه از نوع غیر کوچک در مواردی است که ژن EGFR  دچار حذف در اگزون 19 یا موتاسیون اگزون 21 از نوع L858R باشد. محدودیت مصرف: اثربخشی و ایمنی جفیتینیب در تومورهایی ک...

ایماتینیب

• بزرگسالان و کودکان مبتلا به لوسمی ملوئیدی مزمن کروموزوم مثبت (PH+CML) در فاز مزمن • بیماران مبتلا به مبتلا به لوسمی ملوئیدی مزمن فیلادلفیا مثبت در فاز تسریع شده یو بلاست یا در فاز مزمن، پ...

داساتینیب

• بزرگسالان مبتلا به لوسمی ملوئیدی مزمن فیلادلفیا مثبت در فاز مزمن. • بزرگسالان مبتلا به لوسمی ملوئیدی مزمن در فاز کرونیک یا تسریغ یافته یا بلاستیک که به خط قبلی درمان مقاوم بوده یا عدم تحم...

سورانکس

سرطان هپاتوسلولار غیر قابل جراحی سرطان پیشرفته سلول کلیوی کارسینوم تیروئید موضعی تمایز یافته و متاستاتیک ،یا عود کننده و مقاوم به درمان ید رادیواکتیو

کیتنت

سونیتینیب یک مهار کننده کیناز است که برای بیماری های زیر تجویز می شود:   • درمان بیماران بزرگسال مبتلا به تومور استرومال دستگاه گوارش (GIST)پس از پیشرفت بیماری یا عدم تحمل ایماتینیب •...

کیموتار

کیموتار در موراد زیر تجویز می شود: • درمان بیماران مبتلا به سرطان ریه سلول غیر کوچک متاستاتیک (NSCLC) که تومورهای آن گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی (EGFR)موتاسیون حذف اگزون 19 یا جهش های جایگزینی اگز...

برای متخصصان و کارشناسان مراقبت های بهداشتی

آخرین مقالات پیشرفته درمان هدفمند (تارگت تراپی) در مجلات انکومد و انکوژن با جامعه ی پزشکان و  متخصصان حوزه ی سلامت به اشتراک گذاشته می شود. ما خود را متعهد کرده ایم تا بینش های درمانی مرتبط و ارزشمند را با...

آخرین مقالات پیشرفته درمان هدفمند (تارگت تراپی) در مجلات انکومد و انکوژن با جامعه ی پزشکان و  متخصصان حوزه ی سلامت به اشتراک گذاشته می شود. ما خود را متعهد کرده ایم تا بینش های درمانی مرتبط و ارزشمند را با...

به وبلاگ های علمی ما مراجعه کنید انکومد

در حال به روزرسانی

در حال به روزرسانی


انکوژن

در حال به روزرسانی

در حال به روزرسانی

درباره ما

ارزش های ما : فعالیت تیمی، همه با هم برای کسب موفقیت بیشتر ما با علم به کار تیمی، سعی در ایجاد تیمی یکپارچه با بالاترین روحیه و موثرترین عملکرد در سازمان خود داریم. ما افزایش بهره وری ناشی از کاری تیمی هماهنگ را در سازمان مان تجربه کرده ایم.. اخلاق و مسئولیت پذیری، عناصر اساسی و ضروری اخلاق مداری دغدغه اصلی ماست و برای تک تک اعضای شرکت کیمیا دارای اهمیت واقعی است...

بیشتر ...
پروفایل شرکت

کارخانه داروسازی

زیرساخت شرکت

صادرات دارو

کارکنان شرکت

همه با هم در حرکت مداوم هستیم.
سرطان نمی تواند من و شما را متوقف کند، مارا !

شرکت داروسازی کیمیا